Publicerad 1933   Lämna synpunkter
INTERFERENSOSKOP in1terferän1soskå4p l. -så-, äv. -sω-, n.; best. -et; pl. =.
Etymologi
[av t. interferenzoskop; av INTERFERENS o. -SKOP. Anm. Ordet användes första gången i tyskan av A. Poppe i AnnPhys. 79: 437 (1850)]
fys. benämning på en av den tyske fysikern A. Poppe 1849 konstruerad apparat för framställning av interferensfenomen hos vattenvågor. Edlund ÅrsbVetA 1850, s. 178. NF 7: 736 (1883).

 

Spalt I 986 band 13, 1933

Webbansvarig