Publicerad 1933   Lämna synpunkter
INKOMPARABEL in1kompara4bel, äv. 1-, l. 01—, adj. -ble, -bla.
Ordformer
(förr vanl. skrivet -com-)
Etymologi
[jfr t. inkomparabel, eng. o. fr. incomparable; av lat. incomparabilis, av in- (se IN-, pref.2) o. comparabilis (se KOMPARABEL)]
1) (numera knappast br.) ojämförlig, oförliknelig, makalös, förträfflig. HSH 9: 200 (1649). Incomparable, .. fördreffeliga Hieltar. Wexionius Sinn. 2: 1 b (1684). LinkStiftsbibl. Brev 22/5 1717. 3NF (1929).
2) (föga br.) språkv. om adj. (l. adv.): som icke kan kompareras. NF (1883). 3NF (1929).

 

Spalt I 584 band 12, 1933

Webbansvarig