Publicerad 1933   Lämna synpunkter
INITIAL in1itsia4l l. 01—, r. l. m.; best. -en, äv. -n; pl. -er (IT 1791, nr 74, s. 1, osv.) ((†) = (Levertin Leg. 52 (1891))).
Ordformer
(initial 1791 osv. initsial 1889)
Etymologi
[jfr t. o. fr. initiale, eng. initial; av lat. initialis, adj. (se INITIAL, adj.)]
1) begynnelsebokstav (i sht ”stor”), initialbokstav; särsk. (i fråga om textning o. d. samt boktr.) om den gm särskild storlek l. ornamental utsmyckning l. kolorering framhållna första bokstaven i (underavdelning av) tryckt l. skriven text; jfr INITIAL, adj. 1. Proëmierne äro skrifne med .. stora, .. utkrusade Initialer. Lyceum 2: 157 (1811). Nordin Boktr. 113 (1881). Liten initial. CGEstlander (1902) hos Runeberg 8: 144 (normaluppl.). Friesen (o. Grape) CodArg. 38 (1928). — särsk. om första bokstaven i namn ss. förkortning för detta. IT 1791, nr 74, s. 1. Ett gammalt målat väggskåp .., som bär initialerna M. A. S. och årtalet 1779. Nilsson FestdVard. 54 (1925).
2) (i fackspr., i sht bot.) om ngt som utgör det första av l. början l. ursprunget till ngt; särsk.: initialcell, särsk. hos vissa sporväxter: toppcell; jfr INITIAL, adj. 2. Initialen för embryosäcken. BotN 1881, s. 172. 2NF 18: 171 (1912). Initialerna uppstå .. (i stamleden hos Begonia corallina Carr.) i barkens subepidermala cellrad. BotN 1915, s. 149. Därs. 1923, s. 68.
Ssg (till 1): INITIAL-TYP. boktr. (för initial avsedd) utsirad (versal) typ. Hasselquist Boktr. 50 (1905).

 

Spalt I 543 band 12, 1933

Webbansvarig