Publicerad 1933   Lämna synpunkter
IN ssgr (forts.; jfr anm. sp. 274):
IN-FRAKT. (i fackspr.) transport av l. forslande av gods l. varor in (ngnstädes); jfr FRAKT, sbst.1 2. TT 1894, K. s. 32. HbSkogstekn. 552 (1922). särsk. om transport till sjöss; i sht om transport från utlandet på i linjefart gående båtar: hemfrakt; vanl. konkretare; jfr FRAKT, sbst.1 3. Forssell Hist. II. 1: 57 (c. 1871, 1875). (Köpenhamnsbåtarna till New Orleans) ha .. mycket svårt att få utfrakter, medan infrakterna från New Orleans till Köpenhamn erbjudas med lätthet. GHT 1895, nr 269, s. 2. TurÅ 1932, s. 40.
-FRAKTA, -ning; -are (TT 1902, K. s. 38 (vid anrikningsvärk)). (i fackspr.) (låta) transportera l. forsla (ngt) in (ngnstädes). TT 1874, s. 200. Skogvakt. 1892, s. 207. särsk. i fråga om transport till sjöss till vederbörandes hemland. BtHforsH 3: 48 (1660).

 

Spalt I 446 band 12, 1933

Webbansvarig