Publicerad 1933   Lämna synpunkter
INFUNDERA in1funde4ra, i Sveal. äv. -e3ra2, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING; jfr INFUSION.
Etymologi
[jfr t. infundieren, eng. infund; av lat. infundere, av in- (se IN-, pref.1) o. fundere, gjuta (se FUSION o. GJUTA). — Jfr INFUSION]
1) (föga br.) med. inspruta, injiciera. Bland- (n)ingen (för autoplastisk blodtransfusion) .. infunderas .. i en ven på patientens arm. LbKir. 1: 524 (1920).
2) farm. o. tekn. med avs. på drog: nedlägga i l. övergjuta med (kokhett) vatten; på detta sätt utlaka de värksamma ämnena i (en drog). (Drogen) hackas och infunderas i varmt vattn. HdlCollMed. 2/10 1728. AHB 54: 38 (1871). — särsk. (†) i pass. med intr. bet.: undergå urlakning. (Med en syl genomborrade muskater) lägges i Wijnet at infunderas i Solen i 8. Dagar. Lindh Huuszapot. 100 (1675).

 

Spalt I 449 band 12, 1933

Webbansvarig