Publicerad 1933   Lämna synpunkter
IKOSAEDER ik1osae4der (femstavigt) l. i1k-, l. -ås-, r. l. m.; best. -dern, sällan -dren; pl. -edrar -e4drar, stundom —32.
Ordformer
(eikosaed- 1813 (: eikosaedriskt). icosaheder 1748. ikosaeder (ic-, -aëd-) 1837 osv.)
Etymologi
[jfr t. ikosaëder, eng. icosahedron, fr. icosaèdre, nylat. icosaëdrum; av grek. εἰκοσάεδρον, av εἲκοσι, tjugu, o. –εδρον (se DEKAEDER)]
geom. kropp med tjugu plana ytor; särsk. om reguljär ikosaeder: solid figur som begränsas av tjugu liksidiga o. lika stora trianglar. Strömer Eucl. 2: 260 (1748). Mellberg Bergroth 178 (1885).
Avledn.: IKOSAEDRISK, adj.; adv. -t. geom. LHammarsköld i Phosph. 1813, s. 305.

 

Spalt I 156 band 12, 1933

Webbansvarig