Publicerad 1933   Lämna synpunkter
IKTYO- ik1tyo- l. -å-, l. 010—, framför obetonad stavelse 101— l. 010—; l., framför vokal, IKTY- ik1ty-, äv. 01—; äv. ICHTY(O)- 1osv.
Ordformer
(ich- 17521929. ik- (ic-) 1731 osv.)
Etymologi
[jfr t., eng. o. fr. ichthyo-; av gr. ἰχϑυο-, ssgsform till ἰχϑύς (gen. ἰχϑύος), fisk]
(i fackspr.) i ssgr: som har samband med l. avseende på fiskar.
Ssgr: A: IKTY-, äv. ICHTY-OL 4l, r.; best. -en, äv. -n. [jfr eng. ichthyol; senare leden av lat. oleum (se OLJA). Anm. Ordet kan äv. tänkas vara en subtraktionsbildning av IKTYO-LIT] farm. benämning på en brunsvart, oljeliknande vätska som framställes ur en på fossila fiskrester rik tyrolisk skiffer o. som i medicinen användes för botande av vissa hudsjukdomar m. m. KemT 1899, s. 187. Asplund Hud. 66 (1924). Kjellin (1927).
Ssgr (farm.): iktyol-olja, r. l. f.,
-salva, r. l. f.
B: IKTYO-, äv. ICHTYO-FAG -fa4g, m.||ig.; best. -en; pl. -er. [jfr t. ichthyophagen, pl., eng. ichthyophagan, fr. ichthyophage; av gr. ἰχϑυοφάγος; med avs. på senare leden jfr ANTROPOFAG] etnogr. person som lever av fisk l. som med förkärlek äter fisk; särsk. (i fråga om ä. förh.) benämning på vissa primitiva, i Afrika o. Främre Asien boende folkstammar som levde huvudsakligen av fisk. Nilsson ÅrsbVetA 1829, s. 66. UB 3: 553 (1873). Strindberg Hafsb. 131 (1890). 2NF (1909).
-LIT -li4t, r. l. m.; best. -en; pl. -er. Anm. Ordet förekommer i ä. tid i latiniserad form: Ichthyolithus. Rinman (1788). [jfr t. ichthyolith, eng. ichthyolite, fr. icht(h)yolithe; senare leden till gr. λίϑος, sten] paleont. fossil fisk (l. del av sådan). ÅrsbVetA 1823, s. 373. 2NF (1909).
-LOG—4. Anm. Ordet förekommer i ä. tid med latinsk form o. böjning: Af Ichthyologis. Spegel 149 (1712). [jfr t. ichthyolog] person som sysslar med l. är hemmastadd i iktyologi. JAhlelöf (1752) hos Linné Bref I. 3: 9. 3NF 10: 416 (1929).
-LOGI—04. [jfr t. ichthyologie, eng. ichthyology, fr. icht(h)yologie, ävensom -LOGI] vetenskapen om fiskarna; äv. konkret: framställning av l. lärobok i iktyologi. Linné Bref I. 1: 310 (1731). 3NF 10: 416 (1929).
-LOGISK—40. [jfr t. ichthyologisch, eng. ichthyologic(al), fr. icht(h)yologique] adj. till -LOGI. Nilsson ÅrsbVetA 1829, s. 65.
-SAURIE -sa͡u4rie, äv. sa͡ω4-, r. l. m.; best. -ien; pl. -ier; l. -SAURUS -sa͡u4rus, äv. -sa͡ω4-, r. l. m.; best. -sauren, i best. anv. dock vanl. utan slutartikel; pl. -saurer. [jfr t. ichthyosaurus, eng. ichthyosaur(us), fr. icht(h)yosaure; av nylat. ichthyosaurus resp. avledningen ichthyosauria, pl.; senare leden till gr. σαῦρος, ödla (jfr DINOSAURIE)] paleont. fisködla. JernkA 1832, Bih. s. 291. Nathorst JordH 753 (1893). 3NF (1929).

 

Spalt I 157 band 12, 1933

Webbansvarig