Publicerad 1932   Lämna synpunkter
HÄRSKAFFA, v.
Ordformer
(her- 1660. här- 1660)
Etymologi
[efter t. herschaffen; jfr HÄR, adv.2]
(†) anskaffa; föranstalta, åvägabringa. Allt sådant (dvs. vad som erfordras för försvaret) måtte tå af Swerige allena fourneras och härskaffas. RARP 7: 202 (1660). Att Hans Sal. Kongl. Maij:tt (dvs. K. X G.) .. hafwer burit een sincer inclination för freedens herskaffande. Därs. 8: 177.

 

Spalt H 2132 band 12, 1932

Webbansvarig