Publicerad 1932   Lämna synpunkter
HÄREST, adv.
Ordformer
(herest 1695. härest (-äst) 17201751)
Etymologi
[bildat av HÄR, adv.1, efter de tidigare uppvisade DÄREST o. VAREST]
(†)
1) demonstr.: här, härstädes. Hwilken tienst han herest nu een tijdh borttåth med största beröm förestådt. VDAkt. 1695, nr 694. Därs. 1731, nr 457.
2) relativt: varest, där. Iag hafver ett .. Boställe .., som är beläget vid allmänne Landzvägen, häräst iag moste hafva mycket och omkostnad af resande Personer. VDAkt. 1720, nr 450. Därs. 1751, nr 112.

 

Spalt H 2099 band 12, 1932

Webbansvarig