Publicerad 1923   Lämna synpunkter
DÄREST 3res2t l. 3r-, l. -äs2t, l. 40 (dä`rest Weste, dä´rässt o. därä´sst Dalin), adv. o. konj.
Ordformer
(theres 1529; therest 17161786. theräst 17221757. dherest 1676; dhäräst 1694. deresz c. 1705. derest 16631895. därest 1678 osv. deräst 16631843. däräst 16881769. — jfr för öfr. DÄR)
Etymologi
[bildadt af DÄR efter det tidigare uppvisade HVAREST]
I. (†) adv.
1) demonstr.: där, därstädes. VDArk. 1676, nr 60. Sahl. Herr Andreæ i Wirkesnäs fordom deräst Comministri arfuingar. Därs. 1682, nr 107. HH XVIII. 3: 63 (1721).
2) rel.: hvarest, där. GR 6: 284 (1529). Uti många Orter i Tyskland och annorstädes, derest ringa Skog .. är. Hiärne Ved. 12 (1696). Afzelius Sag. 7: 30 (1853).
3) inbegripande på en gång demonstr. o. rel. bet.: på det ställe l. de ställen osv. hvarest (l. där), där. Hiärne Berghl. 439 (1687). Däräst mykket är, djt will og alltjd mer. Warnmark Epigr. E 3 b (1688). Lagerberg Dagb. 70 (1711).
II. konj.
1) (†) under det att (däremot), då däremot; jfr DÄR VII 2. VDAkt. 1678, nr 119. Höpken 1: 165 (1740).
2) (numera, utom ngn gg starkt emfatiskt, bl. i skriftspr., i sht i juridisk l. kameral stil) i det fall att, för den händelse, såvida, så framt, ifall, om; jfr DÄR VII 4. Därest du understår dig att göra detta en gång till, så skall jag (osv.). Linné Ungd. 2: 268 (1734). Derest samtlige arfvingarne äro utländska, kan allt godset testamenteras till inländsk man. Palmén JurHb. 142 (1859). Jag hade .. ej här upptagit denna anmärkning, därest icke (osv.). Fahlbeck Ad. 1: 137 (1898).
3) (†) i förb. som därest, som om. Schartau Pred. 112 (1797). Crusenstolpe CJ 2: 116 (1845).

 

Spalt D 2529 band 7, 1923

Webbansvarig