Publicerad 1932   Lämna synpunkter
HOSA 3sa2, r. l. f.; best. -an; pl. -or ((†) -ar TullbSthm 1539, s. 21 b, Därs. s. 65 b; -er OPetri Clost. E 4 a (1528), Nemnich Waarenlex. 723 (1801); -ur TullbSthm 1534, s. 4 b, BtFinlH 4: 192 (1563); -år JTornæus (1672) i Landsm. XVII. 3: 49).
Ordformer
(hos- 1528 osv. hoss- (hosz-) 15391658 (: strumphossor). hus- (hws-) 15341762. huss- (husz-, hussz-) 15431681. hås- 15601907. håss- 1539. -a, nom. 1538 osv.; -a, obl. form 1665 osv. -e, nom. 15521604 (: hussen, best.); -e, obl. form 1573. -o, obl. form 1560 (: hoson, best.))
Etymologi
[fsv. hosa, husa, sv. dial. hosa (m. fl. former), motsv. nor. dial. o. isl. hosa, alla med bet.: strumpa, benkläder, ävensom t. dial. hose, hylsa, skida, feng. hosa, slida; till en germ. stam hŭs-, betäcka o. d., i avljudsförhållande till HÖS o. sannol. till HUS]
(numera bl. i skildring av äldre förh. samt starkt bygdemålsfärgat) lång (till l. över knäet räckande) strumpa; i pl. (förr äv. i sg.) i fråga om äldre förh. äv.: benkläder med byxor o. strumpor i ett stycke. (Svartbröderna) skola liggia mz kiortel och hoser. OPetri Clost. E 4 a (1528). Mårth(en) Klencke hade warit drucken, och hade i hose och tröije kommit öffuer planckewercke. SthmTb. 10/6 1573. Han är rätt fram, som Footer i Husa. Grubb 305 (1665). De med röda håsor klädda benens smärta, spänstiga former syntes upp till knäet. Rydberg Vap. 271 (1891). Rig 1925, s. 56. (†) Låta hiärtat falla i hosorna (dvs. bliva rädd). Schultze Ordb. 1951 (c. 1755). — jfr BLAGGARNS-, BRYNE-, HALV-, KNÄ-, KRAM-, KVINNO-, LAPP-, LÄDER-, MANS-, SKINN-, STRUMP-, VADMALS-HOSA m. fl.
Ssgr: A (numera bl. i skildring av äldre förh.): HOS-BAND, se B.
-FODER. (hos- 1907. hose- 1546—47) GripshR 1546—47. Fatab. 1907, s. 103.
B (numera bl. starkt bygdemålsfärgat): HOSE-BAND. (hos- 1599. hose- 1548 (: hedh(e)r husebåndh) 1929. hoso- 15381548) strumpeband. VarRerV 17 (1538). VL 1906, nr 294 C, s. 5 (1634). Wollimhaus Ind. (1652).
Ssg: hosebands-stad. (†) plats för strumpebandet. VDAkt. 1678, nr 5.
-FODER, se A.
-KLÄDE. (hose- 15431556. hoso- 1534. hosu- 1582) (†) tyg till ”hosor”. G1R 9: 75 (1534). PErici Musæus 2: 265 b (1582).
-SKINN. (†) skinn till hosor. TullbSthm 22/6 1543.
-UNDERDRÄKT. (†) underbyxor. G1R 24: 459 (1554).
C (†): HOSO-BAND, -KLÄDE, se B.
D (†): HOSU-BROK. benkläder (med byxor o. strumpor i ett stycke). SthmTb. 3/5 1546.
-KLÄDE, se B.
Avledn.: HOSA, v. -ade. (hos- 1640c. 1755. hus- SvFolkv.) (†) draga strumpa (strumpor) l. benkläder på (ett ben resp. benen); kläda i strumpa l. benkläder; särsk. i p. pf. ss. adj.: klädd i (försedd med) strumpa (strumpor) l. benkläder. När du sitter inne och husar ditt ben, / Så ståndar jag ute, frusen å gren. SvFolkv. 1: 341. (Sv.) Hosad, adj. (lat.) Caligatus, braccatus. Schultze Ordb. 1951 (c. 1755).

 

Spalt H 1247 band 11, 1932

Webbansvarig