Publicerad 1932   Lämna synpunkter
HOLLANDS- hol3ands~ l. hol3ans~.
Ordformer
(hol- 1588 (: holandz boijerth). holl- 1535 (: hollandslereffth) osv. hål- 1667 (: Hålandtz Lärefftz skiorta). håll- 1541 (: Hållans läreffth)1759 (: hållanslärofts-sorgnattyg). -ands- (-andz-, -antz- o. d.) 1541 (: Hollandz Lärufft) osv. -ans- 1541 (: hollans läreffth)1812 (: Hollanslärfts örngottswahr). -ens 1541 (: Hållens Läreffth))
Etymologi
[dels gen. av HOLLAND, urspr. namn på ett landskap l. en provins i nuvarande Nederländerna, men vanl. användt om hela denna stat; dels (i ä. tid företrädesvis l. uteslutande) liksom ä. d. hollands av nt. l. holl. hollandsch (med sch uttalat ss. s-ljud), mnl. hollants(ch), holländsk (se d. o.); med avs. på formen jfr FRANSK]
i ssgr: från l. förfärdigad i l. använd i Holland, holländsk.
Sammansättningar. Anm. I ä. tid, särsk. under 1600-talet, förekommo ett stort antal med HOLLANDS- bildade ssgr ss. benämningar på olika slags föremål, varor o. d. Av dessa upptagas nedan bl. ett urval.
HOLLANDS-ART. (†) om visst slags lärft. PH 4: 2661 (1748). Orrelius 161 (1797).
-BASTART. (förr) jfr BASTART. VinkällRSthm 1558.
-FARE. (-far) [jfr -FARE] (†) person som brukar göra resor till Holland. Svenn Hollandtzfar. G1R 20: 238 (1549).
-HATT. (förr) TullbSthm 1536, s. 66 a.
-KNYTNING. (†) konkret: visst slags knuten spets. OxBr. 11: 700 (1637). BoupptSthm 7/6 1672.
-KÄRL. (†) om vissa slags kärl av fajans, stengods l. dyl. BoupptSthm 4/9 1676. Linné Skr. 5: 104 (1732).
-LAKAN. (tillf.) (elliptiskt för) ”hollandslärftslakan”. GripshInvent. 1553.
-LÄRFT, se d. o. —
-MJÖD. (förr) VinkällRSthm 1565.
-OST. (numera bl. tillf.) jfr HOLLÄNDSK b. OxBr. 11: 725 (1637). Berndtson (1880).
-SILL. jfr HOLLÄNDSK b. OxBr. 11: 723 (1637). Hagdahl Kok. 25 (i handl. fr. 1793).
-SJÖSPEGEL. (†) bok innehållande sjökort, kustbilder o. d. från holländska farvatten till hjälp vid navigeringen. BoupptSthm 24/4 1686.
-SKEPP. (numera bl. tillf.) SthmTb. 15/2 1570. Därs. 29/8 1599.
-STENFAT. (†) jfr KÄRL. OxBr. 11: 708 (1637). BoupptRasbo 1693.
-TIMMER. skogsv. o. handel. (furu- l.) grantimmer av grövre dimensioner (i sht 14—30 fots längd) som i nästan oarbetat tillstånd exporteras till Holland; jfr uttr. holländska (se d. o. b) bjälkar. Fredenberg Sågtimm. 19 (1892).
-ÖRNGOTTSVAR. (†) (elliptiskt för) ”hollandslärftsörngottsvar”. GripshInvent. 26/5 1547. BoupptSthm 20/2 1671.

 

Spalt H 1114 band 11, 1932

Webbansvarig