Publicerad 1931   Lämna synpunkter
HERRNHUTARE 3rn~hɯ2tare l. hær3n~, äv. 4~100, m.||ig.; best. -en, äv. -n; pl. =.
Ordformer
(hern- 1748 (: -huteriet)1906. herren- 17561852. herrn- 1761 osv. härn- 17951838. -hutare 1761 osv. -huter, pl. 17481756 (: -huterne, pl. best.))
Etymologi
[jfr d. herr(e)nhuter, t. herr(e)nhuter; av ortnamnet Herr(e)n-hut (se nedan)]
medlem av en väsentligen luthersk kyrkobildning, den s. k. (evangeliska) brödraförsamlingen, bildad 1727 av greve Zinzendorf med ett antal flyktande ”bömiska o. märiska bröder”, som år 1722 bosatt sig å Z:s egendom i Ober-Lausitz i Sachsen o. där grundat samhället Herrnhut; i pl.: evangeliska bröder; stundom allmännare, om person som mer l. mindre omfattar herrnhutarnas trosåskådning l. livsideal; jfr PIETIST o. ZINZENDORFIAN. Beckman Cyprian 114 (1748). Asketiska secter, t. ex. .. våra tiders Herrnhutare. Agardh ThSkr. 1: 22 (1842, 1855). De flesta af de såsom fromme ansedde prästerna vid denna tid (dvs. slutet av 1700- o. början av 1800-talet) voro eller misstänktes åtminstone för att vara ”herrnhutare”. KyrkohÅ 1903, s. 78.
Ssgr: HERRNHUTAR- l. HERRNHUTARE-FÖRSAMLING.
-LÄRFT. [jfr t. herrnhuterleinen] (förr) Herrnhuter Lärft .. är ett saxiskt rutigt lärft af mångahanda färjor. Synnerberg (1815).
-PAPPER. [jfr t. herrnhuterpapier] (förr) Synnerberg (1815).
Avledn. (formellt sett delvis till ortnamnet HERRNHUT): HERRNHUTERI, n. (†) herrnhutism. Fries 2Linné 2: 287 (cit. fr. 1748). 2Saml. 5: 31 (1768).
HERRNHUTERSKA, f. (knappast br.) kvinnlig herrnhutare. SvTyHlex. (1851, 1872).
HERRNHUTISK3~20, äv. 4~10, äv. 040, adj. till HERRNHUTARE, o. -HUTISM. Herrnhutiska sånger. Beckman Cyprian 107 (1748). En Herrnhutisk prest. Frey 1841, s. 8. KyrkohÅ 1903, s. 79.
HERRNHUTISM104, r. (tidigast uppvisat i lat. form: herrnhutismus. CCGjörwell (1757) i 2SkånS 3: 52) om sammanfattningen av herrnhutarnas trosuppfattning o. etiska grundsatser; i best. form äv.: den herrnhutiska rörelsen l. sekten; jfr ZINZENDORFIANISM. Herrnhutismen hade .. gjort stora framsteg i (Ombärgs-)trakten. Hedborn Minne 12 (1835). D:s christliga fromhet (fick) tidigt en anstrykning af herrnhutism. Cavallin Herdam. 4: 120 (1857). Herrnhutismen i Sydsverige. Pleijel (1925; boktitel).
HERRNHUTSKA, f. (†) kvinnlig herrnhutare. Mellin Nov. 3: 241 (1841, 1867).

 

Spalt H 842 band 11, 1931

Webbansvarig