Publicerad 1931   Lämna synpunkter
HERREDAG hær3e~da2g, r. l. m.; best. -en; pl. -ar.
Ordformer
(herr- 16211797. herra- 15271604. herre- 1521 osv.)
Etymologi
[fsv. härra-(härre-)dagher; jfr d. herredag]
(i fråga om sv. förh. numera bl. hist.) urspr. o. eg. benämning på riksmöte i vilket bl. de andliga o. världsliga stormännen deltogo; i Sv. under 1500- o. 1600-talen, stundom ännu under 1700-talet, äv. användt om större riksmöten vid vilka äv. lägre frälsemän, borgare o. bönder voro närvarande (i denna bet. under 1600- o. 1700-talens lopp småningom ersatt av RIKSDAG); förr äv. om andra möten mellan stormän (från samma land l. olika länder). Utskriva, förr äv. (ut-) stämma herredag. SthmSkotteb. 1521, s. 224. Ati (dvs. att I) .. forscriffwet haffwe en almendelig herre dagh ath stondha wti kopenhaffn .. emellan Danmarkis Swerigis och Noregis rikis raadt. G1R 1: 198 (1524). Tå .. (konungen) Rådh sitt förskrijfuer, eller herredagher uthstemner. Lagförsl. 202 (c. 1609). Gud vet hvad godt de uträtta på denne Herredagen. Dalin Arg. 2: 164 (1734, 1754). De denna tiden (dvs. under medeltiden, i Spanien) brukeliga Herredagar .. bivistades blott af Adeln och Clericiet. Eberhardt AllmH 3: 345 (1776). 3NF 1: 584 (1923).
Ssgr (numera bl. hist.): HERREDAGS-AKT. (†) jfr AKT, sbst.1 II d. PJAngermannus Vthl. 46 (1623). RARP 3: 129 (1640).
-ALLMOGE. (†) i herredag deltagande allmoge. RP 9: 130 (1642).
-BESLUT. jfr BESLUT II 1. RARP 1: 132 (1630). Uppl. 1: 244 (1902).
-BONDE. (†) jfr -ALLMOGE. RP 9: 115 (1642). Svedelius Repr. 139 (cit. fr. 1672). 2RA 3: 747 (1734).
-BREV. (†) kallelsebrev till herre- l. riksdag. AOxenstierna 1: 453 (1620). RARP 2: 59 (1634).
-FOLK. (†) herredagsmän. RP 1: 139 (1629). Här är dyrt at lefva för Herredagsfolket. 2RARP I. 2: 226 (1720).
-KARL. (förr) herredagsman (i sht av bondeklassen). VinkällRSthm 1594. Tessin Bref 1: 112 (cit. fr. c. 1685). 3NF 9: 928 (1928; i fråga om förh. på 1600-talet).
-MAN ~man2. (förr) ledamot av herredag; riksdagsman. VinkällRSthm 1594. Herredagsman af allmogen. PH 1: 99 (1719). 3NF 9: 928 (1928).
-MANDAT. (†) = -PATENT. RP 2: 76 (1631). ÅngermDomb. 1646, fol. 3.
-PATENT. (†) kunglig kungörelse rörande herredags (riksdags) sammankallande. RP 8: 728 (1641).
-PRÄST. (†) representant för prästeståndet i riksdagen. RP 2: 99 (1631). BL 7: 307 (1841).
-PÄNNINGAR, pl. (förr) kam. arvode som utgick till herredagsman (i sht av bondeståndet); utskyld avsedd för detta ändamål. SynodA 2: 64 (1612). Begärte Bönderne, at Herrarne vele låtha dheres bönder hielpa gifva herredagspenningar. RARP 9: 125 (1664). Då riksdagarna blefvo långvarigare, begärde och erhöllo bönderna på allmän bekostnad så kallade herredagspenningar. Fryxell Ber. 8: 204 (1838). BonnierKL 5: 690 (1924).
-RESA, r. l. f. resa till herre- l. riksdag. SthmTb. 8/2 1597. NorrlS II. 4: 93 (1641).
-UTSKOTT. (†) riksdagsutskott. VDAkt. 1710, nr 111.

 

Spalt H 838 band 11, 1931

Webbansvarig