Publicerad 1930   Lämna synpunkter
HERBARIUM härba4rium l. hær-, äv. 0302 (herba´rium Weste; härrbáriumm Dalin), n. (Rudbeck Bref 71 (1670) osv.) ((†) m. RP); best. -iet; pl. -ier.
Etymologi
[jfr d., t. o. eng. herbarium; av senlat. herbarium, bok handlande om örter, eg. n. av herbarius, adj. till herba, ört, av ovisst urspr. Jfr HERBATION, HERBORISERA]
(systematiskt ordnad) samling av pressade växter, växtsamling; jfr EXSICKAT-VÄRK; förr äv. om samling avbildningar av växter; stundom oeg. l. bildl. (Carl Bonde) mälte och, att een vill giöra een herbarium och begiärer pass att fritt sökia gräsen. RP 11: 91 (1645). Blädra i minnets herbarium. Knorring Skizz. I. 2: 118 (1841). Växternas insamling och beredning till s. k. herbarier. Frey 1846, s. 392. BotN 1928, s. 348. — jfr MUSEI-, SKOL-, SVAMP-HERBARIUM m. fl.
Ssgr: A: HERBARIE-EXEMPLAR. (herbarie- 1884 osv. herbarii- 1887) i sht bot. exemplar av pressad växt (i herbarium). Verd. 1884, s. 280.
-PAPPER. (herbarie- 1872 osv. herbarii- 1853) papper (i folioformat) avsett till uppklistring av l. omslag för pressade växter. BotN 1853, s. 48.
-STUDIUM. (herbarie- 1908 osv. herbarii- 1843) i sht i pl. Herbarii-studier uttränga (den botaniska) forskningen på fältet. Fries BotUtfl. 1: 48 (1843).
B [ssgsformen är den lat. gen. av herbarium] (numera föga br.): HERBARII-EXEMPLAR, -PAPPER, -STUDIUM, se A.

 

Spalt H 800 band 11, 1930

Webbansvarig