Publicerad 1922   Lämna synpunkter
EXSICKAT äk1sika4t, n.; best. -et; pl. = l. -er.
Etymologi
[av lat. exsiccatum, n. sg. p. pf. av exsiccare, uttorka, av ex, ut (se EX-), o. siccare, torka, av siccus, torr (jfr SEKT, muskatvin)]
bot.
1) utvald torkad l. pressad växt som ingår i en publicerad växtsamling. BotN 1839, s. 25.
2) exsickatvärk. 2NF 17: 650 (1912).
Ssgr (till 1): EXSICKAT-SAMLING. (numera föga br.) bot. exsickatvärk. Wikström ÅrsbVetA 1836, s. 236. Frey 1841, s. 293.
-VÄRK. bot. publicerad samling av utvalda torkade l. pressade växter. BotN 1868, s. 77.

 

Spalt E 865 band 7, 1922

Webbansvarig