Publicerad 1930   Lämna synpunkter
HEMERALOPI hem1eral1opi4 l. he1-, l. -åp- l. -ωp-, r. l. f.; best. -en l. -n; pl. -er.
Ordformer
(-pi 1837 osv. -pie 1796)
Etymologi
[av nylat. hemeralopia; efter mönster av gr. νυκταλωπία (se NYKTALOPI) bildat till gr. ἡμέρα, dag (jfr EFEMERID, EFEMÄR, sbst. o. adj.)]
oftalm. nattblindhet, hönsblindhet; motsatt: nyktalopi, dagblindhet. VetHLäk. IV. 2: 39 (1796). BonnierKL (1924).

 

Spalt H 737 band 11, 1930

Webbansvarig