Publicerad 1930   Lämna synpunkter
HEFNER- häf3ner~ l. hef3ner~.
Etymologi
[av namnet på den tyske ingenjören F. Hefner-Alteneck († 1904)]
i ssgr.
Ssgr (fys.): HEFNER-ENHET~20, äv. ~02. enhet för ljusstyrka, motsvarande ljusstyrkan hos en låga av 40 mm:s höjd i en hefnerlampa. Moll Fys. 4: 40 (1901).
-LAMPA. av den tyske ingenjören F. Hefner-Alteneck år 1883 konstruerad lampa använd för mätande av ljusstyrka. Moll Fys. 4: 40 (1901). 3NF (1928).
-LJUS, n. hefnerenhet. Moll Fys. 4: 40 (1901). TT 1902, K. s. 128. 3NF 9: 737 (1928).

 

Spalt H 628 band 11, 1930

Webbansvarig