Publicerad 1930   Lämna synpunkter
HEIRATS-.
Ordformer
(heiir- (heijr-, heyr-) 15491700. heur- 16411642)
Etymologi
[av t. heirat, giftermål (jfr HIRD, HJON o. HYBBLE)]
(†) i ssgr: giftermåls-.
Ssgr (†): HEIRATS-HANDEL. giftermålsunderhandling. G1R 20: 128 (1549).
-KONTRAKT. äktenskapskontrakt. Widekindi G2A 192 (c. 1676). ÅgerupArk. 16/12 1700.
-NOTUL. (-notel 1682. -notul 16411642) äktenskapskontrakt. RP 8: 430 (1641). Heyratznotelen uplästes. RARP 14: 130 (1682).
-OBLIGATION. = -KONTRAKT. RP 9: 370 (1642).

 

Spalt H 628 band 11, 1930

Webbansvarig