Publicerad 1930   Lämna synpunkter
HAUSTORIUM ha͡ustω4rium, äv. ha͡ω-, l. 0302, n.; best. -iet; pl. -ier.
Etymologi
[liksom t. o. eng. haustorium av nylat. haustorium, till haurire, ösa]
bot. sugorgan (sugvårta) varmed växter l. växtorgan upptaga näring ur annan växt. BotN 1881, s. 135. Rosendahl Bot. 9 (1902). BonnierKL (1924).
Ssgr (bot.): A [jfr t. ex. ssgr med GYMNASIAL- o. GYMNASIE-]: HAUSTORIAL-MYCELIUM. mycelium som tjänstgör ss. haustorium. BotN 1910, s. 98.
B: HAUSTORIE-BILDNING. BotN 1910, s. 68.

 

Spalt H 535 band 11, 1930

Webbansvarig