Publicerad 1930   Lämna synpunkter
HAUSMANNIT ha͡us1mani4t l. ha͡ωs1-, r.; best. -en.
Etymologi
[bildat 1827 av W. von Heidinger av namnet på den tyske mineralogen J. F. L. Hausmann med den i mineralnamn vanliga ändelsen -it]
miner. mineral bestående av manganoxidoxidul. Berzelius ÅrsbVetA 1829, s. 186. 2UB 5: 64 (1902).

 

Spalt H 534 band 11, 1930

Webbansvarig