Publicerad 1929   Lämna synpunkter
GÅR- 3r~, förr äv. GAR-.
Ordformer
(gar- 1640 (: Garkock)1666 (: Garkåcken). gor- 1640 (: gorkock). gorr- c. 1638 (: Gorrköke)1764 (: gorrkock). gå(å)r- 1619 (: gårköke)1927 (: gårkök). gårr- 1670 (: Gårrkockar). gård- 1838 (: gårdkök)1854 (: gårdkök))
Etymologi
[liksom ä. d. gar-, gaar- (i gar- l. gaar-kok, -køkken) av (ä.) t. gar- (i gar-koch, -küche), ssgsform av gar, färdigberedd, äv.: färdigkokt m. m., identiskt med GAR; formerna med å-ljud bero sannol. på lån från ngn icke uppvisad nt. form, formerna med -rr delvis på invärkan från GORR]
i ssgr; eg.: färdigkokt; färdigberedd; jfr GAR 4.
Ssgr: GÅR-KOCK. [efter t. garkoch] (†) person som innehar l. förestår ett ”gårkök”. Linc. Hhhh 1 b (1640). Vi kommo .. (under en promenad på Djurgården) till franska gårkocken Le Maire … Där åts en liten tarflig men välsmaklig middag. MoB 2: 245 (1808). Dalin (1852; angivet ss. sällan brukat). WoJ (1891).
-KOKA. [jfr t. gar kochen] (†) koka färdig, genomkoka. Kockeb. C 6 a (1650).
-KOKERI. [bildat i anslutning till -KÖK] (enst., †) snuskigt sätt att handskas med l. tillreda födoämnen (ss. i ett ”gårkök”). Är det en sliks (dvs. häxans) gårkokeri, / Som tretti år från denna nacke häfver! Rydberg Faust 63 (1876; t. orig.: Sudelköcherei).
-KOKERSKA. (†) jfr -KOCK. Constantini M. moder var en Gårkokerska. Scherping Cober 1: 190 (1734). Bliberg Acerra 656 (1737).
-KÖK, förr äv. -KÖKE. [efter t. garküche] (numera bl. ngn gg i fråga om ä. förh.) enklare ställe där lagad mat, i sht kokt l. stekt köttmat, säljes till avhämtning l. serveras; ”sylta”. UrkSthmH 1: 149 (1605). Kring Byn i alla Gårkök snoka / För Kräs (dvs. läckerheter) ok Lust-Maat skull. Lucidor (SVS) 80 (1668). Ett fat oskalade potäter med salt, hemtade från närmaste gårkök. Wingård Minn. 2: 48 (1846). Dalin (1852; angivet ss. sällan brukat). Karlfeldt Hösth. 14 (1927).
Ssg: gårköks-bord. (†) Om ni såtte vid et herrebord ock jag vid en gårköksbord. SColumbus Vitt. 262 (c. 1678).

 

Spalt G 1536 band 10, 1929

Webbansvarig