Publicerad 1929   Lämna synpunkter
GRAVENSTEJNER gra3ven~stäj2ner, stundom 40~10, r. (l. m.); best. -n; pl. =; i bet. 1 äv. GRAVENSTEJN ~stäj2n, stundom 40~1; best. -en, vard. (utom i södra Sv.) äv. =; pl. -er (Auerbach (1909) osv.), äv. -ar (Lundell (1893)).
Ordformer
(-stejn (-stein, -stäjn) 1866 (: Grawensteins-äple) osv. -stejner (-steiner) 1885 osv.)
Etymologi
[jfr d. gravensten(er), t. gravensteiner; efter slottet Gravenstein i Sönderjylland]
1) benämning på en äpplesort. HbTrädg. 3: 121 (1872).
2) benämning på en ojäst o. alkoholfri, lätt kolsyrad läskedryck beredd av fruktessenser, eg. med smak av gravenstejner (i bet. 1). HallandVinfabr. Analys (1907).
Ssg: A: GRAVENSTEJN- l. GRAVENSTEJNER-ÄPPLE. (-stein- 1894. -steiner- 18911908. -steins- 1866) (numera föga br.) = GRAVENSTEJNER 1. Eneroth Pom. 2: 76 (1866). 2NF 10: 159 (1908).
B (numera knappast br.): GRAVENSTEJNS-ÄPPLE, se A.

 

Spalt G 869 band 10, 1929

Webbansvarig