Publicerad 1929   Lämna synpunkter
GRAVIDITET grav1idite4t l. gravid1-, r.; best. -en; pl. -er.
Etymologi
[till lat. graviditas, till gravida (se GRAVID); jfr t. gravidität, eng. gravidity, fr. gravidité]
med. i fråga om kvinna: havandeskap, grossess; äv. om hona av djur: dräktighet. En honas första graviditet. Berzelius Kemi 6: 663 (1830). DN 1928, nr 71, s. 24.
Ssg: GRAVIDITETS-MÅNAD. med. 4:de graviditets-månaden. TLäk. 1835, s. 468.

 

Spalt G 871 band 10, 1929

Webbansvarig