Publicerad 1929   Lämna synpunkter
GOMORRA gωmor3a2 l. go- l. gå-, n.; pl. (enst., †) -or (Sturzen-Becker).
Etymologi
[av gr. Γόμοῤῥα, av hebr. ‛amōrā, namn på en stad i Palestina, vilken jämte Sodom m. fl. städer förstördes gm en naturkatastrof, enl. bibelns framställning ss. straff för invånarnas syndiga leverne]
(numera föga br.) benämning på stad (l. samhälle) vars invånare leva ett syndfullt liv; jfr SODOM. Kellgren (SVS) 6: 248 (1789). Detta Gomorrha, detta Babel, denna ohyggligaste ibland alla stora småstäder (dvs. Stockholm). ESjöberg 414 (1827). Sturzen-Becker 4: 223 (1862). WoJ (1891). — jfr (†): Gomorre .. horosäd. Swedberg Dödst. 434 (1711; om otuktiga människor).

 

Spalt G 761 band 10, 1929

Webbansvarig