Publicerad 1928   Lämna synpunkter
GEVÄRN, n.
Ordformer
(gevern 1637 (: husgevern). gevärn 1671)
Etymologi
[kontamination av GEVÄR o. VÄRN]
(†) vapen. Widekindi KrijgH 318 (1671). Inge andre Wapn och Gewärn gella (i den andliga striden), än the som andelige äre. Rudbeckius AJönsson D 3 a (1671). — jfr HUS-GEVÄRN.

 

Spalt G 370 band 10, 1928

Webbansvarig