Publicerad 1928   Lämna synpunkter
GEMAK jema4k, sbst.2, n.; best. -et; pl. = ((†) gemaker RARP 3: 236 (1642), Sturzen-Becker 4: 99 (1862); gemäker (-mecher) RP, Barckhusen Cotossichin 10 (1669)).
Ordformer
(-mach 16271720. -mack c. 1630. -mak 1638 (: gemäker, pl.) osv.)
Etymologi
[eg. samma ord som GEMAK, sbst.1]
ståtligt o. förnämt inredt boningsrum, praktrum; i sht om sådant rum i äldre byggnad l. slott. H: K: Mtz gemach. RARP 1: 66 (1627). Där skulle byggias saalar och reale gemäker, som anseenlige och prydelige vore. RP 7: 142 (1638). Herr Eskils gemak och de andra skattkammar-hvalfven. Fryxell Ber. 3: 186 (1828); jfr ESKIL 2. I slottets .. präktigaste gemak, stora gobelängsalen. Siwertz Sel. 2: 91 (1920). i bildl. anv. I himlen, i det blå gemaket / med silfverkronorna i taket. Tegnér (WB) 4: 16 (1822). — jfr BORG-, BRUD-, KONUNGA-, KVINNO-, PRAKT-, SLOTTS-GEMAK m. fl.

 

Spalt G 181 band 10, 1928

Webbansvarig