Publicerad 1928   Lämna synpunkter
GASS gas4, sbst.2, n.; best. -et.
Etymologi
[till stammen i GASSA]
1) (mindre br. utom i ssgn SOL-GASS) till GASSA 1 b: glödande l. stekande hetta från solen l. (numera föga br.) från eld. Dalin (1852; angivet ss. pop(ulärt) o. fam(iljärt)). Risberg Vallmo 55 (1906). Auerbach (1908).
2) (i vissa trakter, ss. Värml. o. Smål., vard., numera föga br.) till GASSA 2: godsaker, godter. Ödman VårD 1: 17 (1882, 1887; i fråga om förh. i Värml. på 1840-talet). ”Gass”, Karlstadpojkarnes ord för ”godt” af hvad slag som helst. Dens. Hemma 25 (1896).
3) (†) till GASSA 3: stryk, ”smörj”; jfr BADD 6, BAS, sbst.4 1. SvTyHlex. (1851, 1872; med hänv. till stryk). Cannelin (1921).

 

Spalt G 145 band 10, 1928

Webbansvarig