Publicerad 1928   Lämna synpunkter
FÖRUTOM förɯ3tom2 l. fœr-, äv. 040 (förùtåmm Dalin), prep. (o. konj.).
Etymologi
[av FÖR, prep. o. adv.1 (jfr FÖR- III), o. UTOM]
Anm. Den omständigheten att ordet i bet. 1 o. 2 kan åtföljas av en nom. (jfr citaten från 1843 under 1 o. från 1912 under 2) visar att det delvis förlorat sin karaktär av prep. o. övergått till konj.; jfr anm. till FÖRUTAN I.
1) (i sht i skriftspr.) utom, utöver, jämte, vid sidan av (ngt l. ngn). Där voro, förutom vi, Silfverstolpes och en mängd med herrar. Uv-Heland (1843) hos Dahlgren 2Ransäter 165. En husjungfru, .. hvilken eger ett kapital af hundra riksdaler banko, insatta i sparbanken, förutom i kontant ego en vacker guldring, ett par örhängen (m. m.). Sturzen-Becker 2: 208 (1861; uppl. 1841: förutan). Kriget hotade att åter spränga sönder tullföreningen, förutom att denna förening tvifvelsutan skulle gått en stor förändring till mötes, ifall Österrike hade segrat. Svedelius Statsk. 2: 293 (1868). Lagerlöf Holg. 1: 128 (1906). jfr (†): Han har vackra och goda studier samt förutom (dvs. dessutom) god kunskap i språk. 3SAH 28: 156 (i handl. fr. 1737; kanske med ett där l. dyl. uteglömt). — jfr DESS-, DÄR-, VAR-FÖRUTOM.
2) (i sht i skriftspr.) utom, med undantag av, då man undantager, frånräknat, borsett från. Kellgren 2: 170 (1790). Dessa kettlar äro mest lika med Lesbiska vinblandningsbägare, förutom det att de äro mycket större. Carlstedt Her. 2: 53 (1833). Intet ljud, förutom syrsornas ringande sång och surret af sysslande bin, höjde sig i den ljumma luften. LittAlbum 1880, s. 65. Allt sof, .. / förutom du och jag. Österling Fränd. 1: 29 (1912).
3) (numera knappast br.) utan. Förutom er, jag dagens ljus fördömmer. Kellgren 3: 73 (1792). Allmänheten kunde icke fatta den nakna sanningen förutom fablernas och bildernas omklädnad och omsvepning. Palmblad Fornk. 1: 555 (1844). AFSoldan (1880) hos Aho Soldan 376. Arwidsson Strömm. 68 (1913). — jfr DESS-FÖRUTOM.

 

Spalt F 3503 band 9, 1928

Webbansvarig