Publicerad 1927   Lämna synpunkter
FÖRSTÄNDIGA förstän4diga l. fœr-, i Sveal. äv. 0302 (förstä´ndiga Weste; förstä`nndiga Dalin), förr äv. (i bet. 1) FÖRSTÅNDIGA, v. -ade ((†) sup. -it Teitt Klag. 183 (1555: förstendigitth)). vbalsbst. -AN (†, Weste (1807; i bet. 1), Meurman (1846; i bet. 1)), -ANDE.
Ordformer
(-stånd- (-stond-) 15341823. -ständ- (-stend-) 1526 osv. -dig- 1534 osv. -dug- 1526)
Etymologi
[liksom (ä.) d. forstændige efter mnt. vorstendigen, t. verständigen, till vorstendich resp. verständig; jfr FÖR- II A, ävensom FÖRSTÅND, FÖRSTÅNDIG. Formen -stånd- beror på anslutning till FÖRSTÅND]
1) (†) låta (ngn) veta (ngt), underrätta l. upplysa (ngn om ngt), tillkännagiva, meddela; jfr FÖR-STÄNDA. GR 3: 52 (1526). Må j änn nu med wijdere grund förständige oss samme sak. Därs. 16: 724 (1544). Jag har .. meddelat Venell det vesändtligaste (om min resa) .., och bedt honom derom förståndiga mamma. CAGottlund (1823) i HistLittStud. 1: 355. Crusenstolpe Tess. 3: 169 (1847). Jungberg (1873). — jfr: Allenast williom wij här aff 2 eller 3 teckn låta förståndiga henne (dvs. Disa) wara alt ett med Isen (dvs. Isis). Rudbeck Atl. 2: 208 (1689).
2) i sht jur. (i kraft av ämbetsmyndighet o. d., i form av befallning, föreskrift l. tillrättavisning) ålägga (ngn att göra ngt); äv. ss. vbalsbst. -ande, förr äv. -an, i konkret(are) anv.: åläggande. CAWachtmeister (1793) hos Fürst Florman 23. Konungen .. befalte val genast af efterträdare (till sig ss. universitetskansler), hvartill professorerna förständigades att välja .. Axel Fersen. Trolle-Wachtmeister Ant. 1: 9 (c. 1840). Ni .. aflåter ett rundbref, med förständigan, att .. till er inberätta hvad som tilldrager sig i Länen. Crusenstolpe CJ 1: 34 (1845). Poliskammaren förständigade henne vid 5 krs vite att låta vaccinera barnet. VL 1893, nr 12, s. 2. Bringa polisstyrelsens beslut och förständiganden till .. polisafdelningarnas kännedom. Sthm 1: 284 (1897).

 

Spalt F 3281 band 9, 1927

Webbansvarig