Publicerad 1927   Lämna synpunkter
FÖRSTÅSIGPÅARE förstå1sigpå3are2 l. fœr-, l. -säj-, m.||ig.; best. -en, äv. -n; pl. =.
Etymologi
[avledn. av FÖRSTÅ SIG PÅ 1, 2; jfr FÖRSTÅSIGPÅIG]
(vard.) person som förstår sig på ngt (varom det för tillfället är fråga), kännare, konnässör; expert, fackman, sakkunnig; äv.: person som inbillar sig l. vill gälla för att förstå allting. Om Connoisseurer eller Förståsigpåare. Colportören 1798, nr 3, s. 1 (rubrik; klandrat i LBÄ 9—10: 104). Jag sänder dig fragmenter (av dramat Torkel Knutsson). .. Visa dem .. ej för herrar förståsigpåare, sådana som Hallström. CLivijn (1804) hos Hjärne DagDrabbn. 147. En själfklok förståsigpåare, som inbillade sig veta allt. Rydberg KultFörel. 5: 114 (1887). Förståsigpåare i körkonsten. Tavaststjerna Inföd. 35 (1887). Förbundet 1913, nr 8, s. 3.(†) Förståsigpåare af engelskan. CFDahlgren (1826) hos Thomander TankLöj. 152.
Ssg: FÖRSTÅSIGPÅAR- l. FÖRSTÅSIGPÅARE-MIN, r. l. m. (vard.) WoJ (1891).
Avledn.: FÖRSTÅSIGPÅERI, n. (enst., †) om förhållandet att man vill gälla för att förstå sig på allting. Detta odrägliga förståsigpåeri. JournLTh. 1811, s. 226 (övers. av t. verstandesdünkel).

 

Spalt F 3275 band 9, 1927

Webbansvarig