Publicerad 1927   Lämna synpunkter
FÖRSTÅSIGPÅIG förstå1sigpå3ig2 l. fœr-, l. -säj-, adj.
Etymologi
(vard., föga br.) som är ”förståsigpåare”, som förstår sin sak l. vill gälla för att förstå allting. Det är vida lyckligare att vara en skicklig, en förståsigpåig kypare hos en enfaldig källarmästare, än tvertom. Almqvist Törnr. 3: 142 (1850). Mäster skräddare .. ville anses för en mycket förståsigpåig karl. EWigström (c. 1900) i Landsm. VIII. 3: 326.

 

Spalt F 3276 band 9, 1927

Webbansvarig