Publicerad 1927   Lämna synpunkter
FÖRN, f.
Etymologi
[jfr FÖRNA, sbst.1 o. 2]
(†) = FORNA, sbst.1 Gammal Förn måste enteligen afbrännas, eller skall man finna, att den med Tijden förwandlar sigh uthi Måsza. Rålamb 13: 24 (1690).

 

Spalt F 2992 band 9, 1927

Webbansvarig