Publicerad 1927   Lämna synpunkter
FÖRNA 3rna2, sbst.2, r. l. f.; best. -an.
Etymologi
[specialanv. av FÖRNA, sbst.1, föreslagen av RSernander (se nedan)]
geol. o. biol. benämning på växt- o. djurrester som äro stadda på övergång till humus i fasta växtsamhällen, vare sig på torr mark l. i vatten; motsatt: ävja. RSernander i GeolFF 1918, s. 646. 2NF 33: 1163 (1922).

 

Spalt F 2993 band 9, 1927

Webbansvarig