Publicerad 1927   Lämna synpunkter
FÖR- ssgr (forts.):
(II 1 b α) FÖR-MÖGLA040 (jfr anm. 2:o sp. 2313), -ing. intr. o. (numera föga br.) i pass. med intr. bet.
1) fördärvas gm att (ligga o.) mögla; ofta i p. pf. med adjektivisk bet.: fördärvad av mögel. FörmyndOrdn. 17/3 1669, § 23. Gammalt förlegadt och förmögladt foder. Franzén Pred. 3: 175 (1843). Klint (1906).
2) (i vitter stil, numera föga br.) bildl.: fördärvas gm ålder, bliva alldeles föråldrad o. otidsenlig; ofta i p. pf. med adjektivisk bet.: fördärvad o. oduglig av ålder, förlegad, otidsenlig. Ett förmögladt slägte har uppkrupit ur jorden, och visar .. fördomar dem man länge sedan trott förmultnade i familjegrafvarna. Tegnér (WB) 4: 100 (1823; i fråga om förh. på heliga alliansens tid). Kindblad (1871).
-MÖGO, se FÖRMÅGA, sbst.
(I 2) -MÖNSTRING3~20.
1) (förr) mil. o. sjömil. förberedande förrättning till den eg. mönstringen. KrigVAT 1838, s. 290. S. k. förmönstring kan på leverantörens anhållan beviljas. TLev. 1907, nr 14, s. 2.
2) (tillf.) bildl. Ändtligen var förmönstringen slut. Wetterbergh Penning. 588 (1847; om en värds granskning av det dukade bordet).
(II B) -MÖRDA. [efter mnt. vormorden; jfr -MORDA o. (ä.) d. formyrde] (†) mörda, gm mord avdagataga, bringa om livet. Suerigis rikis raad andelige oc verldzlige ther .. (Kristiern II) vthan doom oc skææl förmörde loot i Stocholm. GR 3: 28 (1526). Wid sin ankomst (till Hispaniola) fann (Kolumbus) at alle (de kvarlämnade spanjorerna) woro förmördade af the Indianer. Holm NSv. 14 (1702). Schultze Ordb. 3147 (c. 1755).

 

Spalt F 2990 band 9, 1927

Webbansvarig