Publicerad 1927   Lämna synpunkter
FÖR- ssgr (forts.):
(II B) FÖR-FÄRSKA, v.1, -ning. [efter mnt. vorverschen; jfr FÖRFRISKA] (†)
1) ss. vbalsbst. -ning, konkret, om proviant (o. andra förnödenheter) för fartyg; jfr FÖRFRISKNING 2. FredsfördrBrömsebro 1645, § 12.
2) fukta; jfr FÖRFRISKA 4. Man skal .. offta förferska the plåster, för ty the torkas snart. Lemnius Pest. B 3 b (1572).
(I 2) -FÄRSKA3~20, v.2, -ning. metall. låta (järn) undergå en förberedande färskning. JernkA 1900, Bih. s. 47.
(II A) -FÄSSLA, v. [av t. verfesseln] (†) fjättra, fängsla. Han hafwer älskat och kär hållit sijne egne Band och kädior, ther vti han hafwer legat bunden och förfäszlat. Stiernhielm Lycks. Cart. (1650, 1668; i bild).

 

Spalt F 2689 band 9, 1927

Webbansvarig