Publicerad 1927   Lämna synpunkter
FÖRESKRIFT 3re~skrif2t l. 3-, r. l. f.; best. -en; pl. -er.
Etymologi
[vbalsbst. till FÖRESKRIVA; jfr t. vorschrift. — Jfr FÖR-SKRIFT]
1) (†) till FÖRESKRIVA 2: rekommendation (s-skrivelse), (skriftligt) förord, anbefallning, skriftlig förbön. Ingen må gå Utur Stifftet till att tiggia, Utan sinss Biskopz Föreskrifft till Biskopen j thett Stifft titt han går. Thyselius HandlLärov. 1: 26 (1620). Jag .. anhåller ödmjukast om Herr Kyrkoherdens föreskrift til Adjunct. VDAkt. 1789, nr 69. Heinrich (1814; med hänv. till recommendationsbref).
2) (numera mindre br.) till FÖRESKRIVA 3: mönster att skriva av l. att skriva efter; förskrift; formulär. Linc. (1640). Ifrån (klockan) 1 til 2 skrifves efter föreskrift. Wallquist EcclSaml. 4: 496 (i handl. fr. 1724). Rydberg KultFörel. 4: 608 (1887).
3) till FÖRESKRIVA 4: bestämmelse (hur ngt skall vara l. vad ngn skall göra), förhållningsregel, förhållningsorder, order, instruktion, ordination. Lämna, giva, utfärda föreskrifter. En matsked (20 droppar o. d.) enligt föreskrift (vanlig anvisning på läkarrecept), Efter jag ej fådt föreskrift hemman ifrån, huru jag skulle svara på en så benig fråga, så svarade jag intet. Dalin Arg. 2: 280 (1734, 1754). När man följer Lagens föreskrift. Nehrman PrCr. 113 (1759). Byggd .. efter den hel. Birgittas föreskrifter. Hahr ArkitH 287 (1902). — jfr DETALJ-, DIET-, EXAMENS-, ORDNINGS-, SEGLATIONS-, SÄKERHETS-FÖRESKRIFT m. fl.
Ssgr: A: (1) FÖRESKRIFT-SEDEL. (†) anbefallningsbrev, rekommendationsskrivelse. JTBureus (1624) i 2Saml. 4: 83.
B: (3) FÖRESKRIFTS-ENLIG. (i skriftspr.) TT 1899, K. s. 106. På föreskriftsenligt sätt. SDS 1904, nr 184, s. 2.
(3) -MÄSSIG. [jfr t. vorschriftsmässig] (i skriftspr.) Auerbach (1908).

 

Spalt F 2585 band 9, 1927

Webbansvarig