Publicerad 1927   Lämna synpunkter
FÖRDUBBLING fördub4liŋ l. fœr-, i Sveal. äv. 032, r. l. f.; best. -en; pl. -ar.
vbalsbst. till FÖRDUBBLA, v.2
1) till FÖRDUBBLA, v.2 1. HSH 6: 135 (1658). Bokstäfvernas fördubbling (dvs. dubbelskrivning). Hof Skrifs. 126 (1753). — jfr KONSONANT-, PERSONLIGHETS-FÖRDUBBLING. — särsk.
a) (förr) mil. åtgärd som intill 1811 vidtogs för att i krigstid öka antalet ordinarie indelta truppförband (o. adelsfanan) l. för att ersätta personalavgången vid l. öka styrkan av dylikt (stundom äv. annat) förband (vid båtsmansrotehållet o. båtsmansrusthållets frälserotar grundad på vederbörligt indelningsvärk, i andra fall åvägabragt gm regeringspåbud l. frivillig överenskommelse), dubblering. särsk. konkret.
α) fördubblingsmanskap. HFinlÖ 1: 209 (1711). Samteliga städerna utgjorde såväl ordinarie rotering under fred, som fördubbling under krig. VittAH 22: 31 (1861).
β) fördubblingskarl. BtÅboH I. 10: 122 (1660). NorrlS 70 (c. 1770). Hvarje ogift .. yngling, emellan 18 och 25 års ålder, .. som icke förut såsom Soldat, Båtsman, Fördubbling och Reserve sig låtit inskrifva. KrigVAH 1818—21, s. 71 (1808).
b) (†) duplicering, duplikation; jfr FÖRDUBBLA, v.2 1 slutet. VDAkt. 1703, nr 125.
c) (föga br.) anat. konkret: veck l. fåll (hos hinna i kroppen). Sönnerberg Loder 304 (1799). Från denna invändiga sida (av hårda hjärnhinnan) utgå åtskilliga fållor eller fördubblingar. Florman Anat. 2: 6 (1830). Sjöstedt Förlossn. 18 (1875).
2) (†) till FÖRDUBBLA, v.2 2: fler-, mångfaldigande; särsk.
a) till FÖRDUBBLA, v.2 2 a: multiplikation. Räken-konsten har fyra serskilta räkningar, neml. Sammanlegning, Fråndragning, Fördubling och Fördeling. Swedenborg Reg. 8 (1718).
3) motsv. FÖRDUBBLA, v.2 3. Til fördubling i min plåga, / Så måste jag än lifvet åga. Nordenflycht QT 1745, s. 31.
Ssgr (i allm. till 1 a): FÖRDUBBLINGS-BATALJON. (förr) Björneborgs läns fördubblingsbataljon. FinBiogrHb. 2086 (1903).
-BÅTSMAN~20, äv. ~02. (förr) FörordnBåtsmansh. 1690, § 15. DA 1808, nr 66, s. 4.
(2) -GLAS. (†) förstoringsglas; jfr FÖRDUBBLA, v.2 2 b. Serenius Nn 2 b (1734).
-KAVALLERI. (förr) LärdaT 1750, s. 305.
-KOMPANI. (förr) HH 24: 59 (1704).
-KORPORAL. (förr) 2RARP I. 2: 187 (1720). Hammarsköld SvVitt. 1: 328 (1818).
-MANSKAP~20 l. ~02. (förr) PH 5: 3359 (1752). SFS 1830, s. 35.
-OFFICERARE. (förr) KKD 8: 147 (1700). VittAH 24: 154 (i handl. fr. 1709).
-REGEMENTE. (förr) Lagerbring 2Hist. 1: 103 (1778). Sedan Närike-Värmland .. för andra gången uppsatt ett fördubblings- (tremännings-)regemente (i början av 1700-talet). IllMilRevy 1904, s. 363.
(2) -TAL. (föga br.) språkv. Fördubblingstal (multiplicativa) gifva tillkänna huru mångfaldigt enheten är tagen; t. e. tredubbel, femdubbel, o. s. v. Moberg Gr. 34 (1815). Brate SvSpr. 96 (1898).

 

Spalt F 2499 band 9, 1927

Webbansvarig