Publicerad 1926   Lämna synpunkter
FÅNGVÅRD foŋ3~2rd, r. l. m.; best. -en.
Ordformer
(fång- 1825 osv. fånga- 1833 (: Fångavårds-kappar))
Etymologi
[av FÅNGE 2 o. VÅRD]
i sht i best. form: omsorgen om fångars förvaring o. vård i materiellt o. moraliskt avs.; den institution som handhar denna omsorg. SFS 1825, s. 240. Att låta fånge .. under fängelsetiden begagna annan beklädnad och sängkläder än honom af fångvården bestodes. FångvFörf. 202 (i handl. fr. 1869). En fångvård, afsedd att förbättra fångarna och förebygga de frigifnes återfall i brott. 2NF 9: 253 (1908). Vi äro väl människor, vi också, här vid fångvården. Lagerlöf Körk. 167 (1912; yttrat av en vaktkonstapel).
Ssgr: FÅNGVÅRDS-ANSTALT~02 l. ~20. jfr ANSTALT 5. Statens fångvårdsanstalter. SFS 1842, nr 37, s. 14.
-FULLMÄKTIG~020. i sht i pl. Fångvårdsfullmäktige, en hos Fångvårdsstyrelsen 1922 inrättad institution. Fullmäktige äro 2, representerande den ene den sociala, den andre den statsfinansiella sakkunskapen. 2NF 35: 1117 (1923).
-FÖRENING. fångvårdssällskap. BtRiksdP 1878, VIII. 2: nr 8, s. 1. 2NF 35: 1118 (1923).
-INRÄTTNING~020. (mindre br.) fångvårdsanstalt. SFS 1846, nr 42, s. 5. Därs. 1900, nr 82, s. 27.
-KAPPE. (förr, i Finl.) Fångavårdaren (uppbär) .. en viss öfverenskommen afgift, som vanligen är bestämd uti Spanmål, under benämning af Fångavårds-kappar. Bonsdorff Kam. 781 (1833).
-LAGSTIFTNING~020, äv. ~200. Brink Fäng. 248 (1848).
-MEDEL, pl. för fångvården anslagna pänningmedel. SFS 1831, s. 164.
-STAT(EN). sammanfattningen av den vid rikets fängelser anställda personalen. NF (1882).
-STYRELSE(N). ämbetsvärk som har överinseende över fångvården i riket. Livijn Prom. 6 (1844). SFS 1859, nr 71, s. 1.
-SÄLLSKAP~20, äv. ~02. förening med uppgift att bistå frigivna fångar; jfr -FÖRENING. NF (1882).
-TJÄNSTEMAN~200 l. ~102. NordTFængselsv. 1892, s. 174.
-VÄSEN, äv. -VÄSENDE. Sundberg Fångv. 198 (1892).

 

Spalt F 2008 band 9, 1926

Webbansvarig