Publicerad 1926   Lämna synpunkter
FYLOGENETISK fy1logene4tisk l. fyl1-, l. -ω- l. -å-, l. -jen-, adj.; adv. -T.
Etymologi
[jfr t. phylogenetisch, eng. phylogenetic]
naturv. adj. till FYLOGENES: som har samband med l. avseende på djur- l. växtgruppers härstamning o. utvecklingshistoria. Vissa barrträds fylogenetiska utveckling. NF 4: 783 (1881). Schéele Själsl. 72 (1894). jfr: Metamorfoserade organ, .. som fylogenetiskt äro af samma ursprung, t. ex. tornarna och örtbladen af Berberis, kallas homologa. 2NF 18: 254 (1912).

 

Spalt F 1887 band 9, 1926

Webbansvarig