Publicerad 1926   Lämna synpunkter
FYLLIT fyli4t, r. l. m.; best. -en; pl. (om olika slag av fyllit) -er.
Etymologi
[av eng. phyllite (1828); bildat till gr. φύλλον, blad, med den i mineralnamn vanliga ändelsen -it]
miner. benämning på en tunnskiffrig skiffer som bland annat innehåller små glimmerfjäll, lerglimmerskiffer. Erdmann Min. 439 (1860). AHennig hos Flodström Naturförh. 40 (1918).
Ssgr (miner.): FYLLIT-ARTAD, p. adj. Nathorst JordH 671 (1892).
-SKIFFER. fyllitartad skiffer. Fennia V. 10: 4 (1892).
Avledn.: FYLLITISK, adj. miner. fyllitartad. Nathorst JordH 671 (1892). Fyllitisk skiffer. Hedin Transhim. 3: 501 (1912).

 

Spalt F 1881 band 9, 1926

Webbansvarig