Publicerad 1926   Lämna synpunkter
FRUKTSAMHET fruk3tsam~he2t, sbst.2, r. l. f.; best. -en.
sbst. till FRUKTSAM, adj.1 — jfr OFRUKTSAMHET. — särsk.
1) (†) till FRUKTSAM, adj.1 1. OPetri MenSkap. 39 (c. 1540).
2) (†) rikedom, överflöd; jfr FRUKTSAM, adj.1 2. Hwarföre önskar tu (köpman) en dyr tijdh til armodh, på thet titt hws en listigh fruchtsamheet ther aff fölia må? Fosz 470 (1621). Wollimhaus Ind. (1652).
3) (föga br.) till FRUKTSAM, adj.1 3: produktivitet. (Envallssons) dramatiska fruktsamhet är förvånande. Atterbom Siare VI. 1: 283 (1852). NF 14: 711 (1890).
4) (†) till FRUKTSAM, adj.1 5: förmåga att bära frukt, rikedom på frukt. Trädets Fruchtsamheet. Rålamb 14: 29 (1690).
a) (†) till FRUKTSAM, adj.1 7 a: havandeskap. Hans hustru legat i barn-säng, vtan at hon sagt honom thet ringaste om sin fruchtsamhet. Österling Ter. 3: 339 (1708).
b) till FRUKTSAM, adj.1 7 b. Svenska Folkets frucktsamhet. VetAH 1754, s. 171. Tidén Bosk. 25 (1841). Düben Lappl. 223 (1873).
Ssg: (7 b) FRUKTSAMHETS-ÅLDER. (i sht i fackspr.) Samtiden 1872, s. 292. Det torde icke vara en för hög beräkning att antaga, att fruktsamhetsåldern hos den kvinliga befolkningen börjar med det 19:de och slutar med det 41:sta året. NordT 1886, s. 135.

 

Spalt F 1613 band 8, 1926

Webbansvarig