Publicerad 1926   Lämna synpunkter
FRUKTIFIKATION fruk1tifik1atʃω4n l. -aʃ-, r. l. f.; best. -en, vard. (utom i södra Sv.) äv. =; pl. -er.
Etymologi
[jfr fr. fructification, av lat. fructificatio (gen. -ōnis), vbalsbst. till fructificare (se FRUKTIFICERA)]
bot.
a) fruktsättning. Linné Vg. 168 (1747).
b) (†) konkret, = FRÖ-REDNING. Blomma och frukt tilsamman tagne, kallas Fröredning eller Fructification. Fischerström 2: 111 (1780).
Ssgr (bot.): FRUKTIFIKATIONS-BLAD. motsatt: vegetationsblad. De blad, .. hvilka ingå uti blommans sammansättning, (kallas) fruktifikationsblad. Areschoug LbBot. 174 (1863).
-DEL. jfr -ORGAN. Loefling Resa 32 (1752). Agardh LinnéArt. 61 (1885).
-KNOPP. (Stamknoppar) .. kunna .. transformeras till Fruktifikations-knoppar eller s. k. Frörednings-knoppar. Areschoug LbBot. 122 (1863).
-ORGAN. jfr -DEL. Ståndarne och Pistillerne kallas Fröredningsdelar, Könsdelar eller Fructifications-organer. Wahlberg Foderv. 26 (1835). UtsädT 1902, s. 190.

 

Spalt F 1611 band 8, 1926

Webbansvarig