Publicerad 1926   Lämna synpunkter
FRIMÄRKE fri3~mær2ke, i vissa trakter äv. 4~10, n.; best. -et; pl. -en.
Etymologi
[jfr d. frimærke, ävensom t. briefmarke; till FRI 30]
litet (graverat) märke avsett att anbringas å en postförsändelse (l. å ett denna åtföljande adresskort o. d.), vilket har ett bestämt, å märket angivet, (för olika märken olika) värde (valör), o. vilket av postvärket (i Sv. sedan den 1 juli 1855) utgives ss. betalningsmedel vid befordran av försändelser gm posten o., praktiskt taget, angiver att avgiften för försändelsens befordran (helt l. delvis) är betald; äv. användt ss. kvitto för vissa till postvärket gjorda mindre inbetalningar; äv., särsk. i fråga om utländska förh., om dylika märken utgivna av järnvägsförvaltning, avsedda för mindre försändelser med järnväg. Sätta på l. klistra på frimärken. Samla frimärken; klistra upp frimärken (i frimärksalbum). Vid inlemnande af bref å postkontor .. må (det) ankomma på inlemnaren att erlägga porto antingen med penningar eller med ett eller flera frimärken. BtRiksdP 1853 54, I. 1: nr 72, s. 15. Alm(Sthm) 1858, s. 43. — jfr JUBILEUMS-, JÄRNVÄGS-, POST-, TJÄNSTE-, VÄRLDS-FRIMÄRKE.
Ssgr: A: (föga br.): FRIMÄRK(E)-SAMLARE, -SAMLING, se B.
B: FRIMÄRKES- l. numera nästan alltid FRIMÄRKS-AFFÄR. vanl. konkret: affär i vilken (köpes o.) försäljes äldre o. nyare frimärken för samlare. —
-ALBUM. jfr ALBUM 2 d. NF 4: 1235 (1881).
-ASK. (vanl. å skrivbord placerad) liten ask avsedd för förvaring av ett mindre antal frimärken för dagligt bruk. —
-AUTOMAT.
-FÖRRÅD. postv.
-GODS. (i sht i fråga om utländska förh.) gods (av mindre vikt) som vid befordran på järnväg frankeras med frimärken på samma sätt som postförsändelser. Paketgods till Djursholm (s. k. frimärksgods). PT 1902, nr 107 A, s. 2.
-FÖRSÄLJARE. av postvärket antagen försäljare av frimärken (vanl. en pappershandlare l. dyl.). —
-FÖRSÄLJNING. jfr -FÖRSÄLJARE.
-HANDLARE. jfr -HANDEL.
-HANDEL. köp o. försäljning av äldre o. nyare frimärken för samlare; äv. = -AFFÄR. NF 4: 1235 (1881).
-KATALOG. katalog över äldre o. nyare frimärken; särsk. dylik katalog utgiven av frimärkshandlare, i allm. med angivande av priser. NF 4: 1235 (1881).
-KÄNNARE. jfr FILATELIST.
-RULLE.
-SAMLARE. (frimärke- 18891906) person som samlar äldre o. nyare frimärken (l. postala värdetecken överhuvud); filatelist. NF 4: 1235 (1881).
-SAMLING. (frimärk- 1892. frimärke- 1889) jfr -SAMLARE; nästan bl. konkret. NF 4: 1235 (1881).
Avledn.: FRIMÄRKA, v. -te, -t, -t. förse l. frankera med frimärke(n); ofta ss. vbalsbst. -ning. SFS 1872, nr 81, s. 24. TT 1880, s. 127 (i fråga om järnvägsfrimärken). Den tilltalade .. erkände, att han frimärkt de ifrågavarande adresskorten. AB 1890, nr 33, s. 4.

 

Spalt F 1539 band 8, 1926

Webbansvarig