Publicerad 1926   Lämna synpunkter
FREVEL, sbst.
Etymologi
[av mnt. vrevel, djärvhet, övermod, trots, fräckhet, motsv. t. frevel, av mht. vrevel (vrävel, vraval), av fht. fravilī, fravalī, sbst., djärvhet, övermod, till fravili, fravali, adj., djärv, övermodig, bildat av fht. partikeln far (jfr FRAKT, FRÄTA) o. stammen i fht. afalōn (se AVLA)]
(†) övermod, fräckhet GR 13: 155 (1540).
Avledn.: FREVELIG, adj.; adv. -e. (fråwelige, adv. GR 13: 163 (1540)) [av mnt. vrevel(l)ik, adj., vrevel(l)ike(n), adv.] (†) trotsig, fräck, förmäten. GR 12: 265 (1539; adv.). Dhå skole the andre Rijger .. förplichted wara, the samme vproriske och frewelige hielpe att straffe. Därs. 13: 156 (1540).

 

Spalt F 1464 band 8, 1926

Webbansvarig