Publicerad 1925   Lämna synpunkter
FRACK frak4, r. l. m.; best. -en; pl. -ar (Kellgren 3: 223 (1793) osv.) ((†) -er Envallsson Procent. 98 (1786)).
Ordformer
(frack 1787 osv. fraque 17351804. frock Tersmeden Mem. 1: 205 (c. 1780; i bet. 1))
Etymologi
[jfr d. frakke, bonjour, överrock, t. frack, frack, förr äv.: överrock, ä. fr. fraque, (lång)rock, fr. frac, frack, ffr. froc, munkkåpa, eng. frock, munkkåpa, blus, livrock m. m. I sv. trol. närmast inlånat från t., som i sin ordning lånat ordet från fr.; för övr. av ovisst ursprung o. dunkel historia]
1) [jfr motsv. anv. i ffr. o. eng.] (†) munkkåpa. En gammal fransiskanermunk i sin bruna frock. Tersmeden Mem. 1: 205 (c. 1780).
2) tidigast sannol. om långrock l. överrock; från slutet av 1700-talet vanl. o. numera uteslutande om ett slags livrock med tvärt avskurna framskört o. långa bakskört, förr sydd av växlande tygsorter o. använd såväl ss. civilt vardags- o. högtidsplagg som ss. uniform, numera (i Sv.) i sht använd ss. civil högtidsdräkt samt ss. civil- l. sjöofficersuniform o. sydd i förra fallet av svart, i senare av svart l. blått kläde; äv. om frackkostym i dess helhet (med inbegrepp av tillhörande väst o. byxor). Klä(da) sig, (vard.) sträcka upp sig, vara klädd, komma i frack (och vit halsduk). Skall det vara frack (på middagen)? Frack med doktorskrage. Galonerad frack. Jockejer i röda frackar. (Jag) klädde mig uti fraque och gick .. in till Sacken. Tersmeden Mem. 2: 64 (1735). I sin frack / Stod Noach der på däcket och drack. Bellman 1: 237 (1787). Bataljonspredikanten .. (hade) rest .. i sin svarta frack. Lilljebjörn Minn. 24 (1874). (Min far) gick för det mesta i gråa kläder, oftast i frack af denna färg. Böttiger 6: 17 (c. 1875). Haqvin gick omkring i en ny frack och såg besvärad ut. Benedictsson FruM 116 (1887). Den uniform, som för hela artilleriet .. faststäldes 1794, utgjordes .. af blå frack. Spak Unif. 31 (1890). Paraduniform (för posttjänstemän) .. består (bl. a.) af .. frack af blått kläde med guldbroderad ståndkrage. Döss o. Lannge 651 (1908). — jfr BAL-, BRUDGUMS-, DOKTORS-, FRIMURAR(E)-, GALA-, KADETT-, KLÄDES-, KNÄCKEBRÖDS-, KYPAR(E)-, LIVRÉ-, MAGISTER-, PALETÅ-, RID-, SAMMETS-, UNIFORMS-FRACK m. fl. — särsk.
a) (†) om morgonrock? Den, som aldrig tar emot eller själf gör något besök innan han satt sig i full dräkt, kan icke heller skrifva i frack. CGBrinkman (1825) hos Wrangel BrinkmTegn. 120. — jfr MORGON-FRACK.
b) (i Finl., vard.) i uttr. ge (ngn) på fracken, ge (ngn) stryk, kugga (ngn i tentamen o. d.), få (sig) på fracken, få stryk, bliva kuggad. Hahnsson (1888). Jo, jo, låt honom bara få sig på fracken. Lindberg FinNov. 1: 64 (1894). jfr Bergroth FinlSv. 282 (1917).
Ssgr (till 2): FRACK-BAL. (vard.) jfr -BJUDNING.
-BJUDNING. (vard.) bjudning där herrarna äro klädda i frack; jfr -BAL, -MIDDAG.
-BYXOR, pl. svarta byxor till frack. —
-KLÄDD, p. adj. Frackklädda herrar och urringade damer. Nyblom Hum. 262 (1874).
-KLÄNNING. (numera knappast br.) = -KOSTYM. BoupptVäxiö 1786. NerAlleh. 1886, nr 58, s. 4.
-KRAGE. Broderad frackkrage av sammet (s. k. student- l. doktorskrage). MagKonst. 1830, s. 72.
-MIDDAG. (vard.) jfr -BJUDNING.
-ROCK. (†) frack. VDAkt. 1793, nr 10. Ahnfelt StudM 1: 46 (1857; i fråga om förh. i början av 1800-talet).
-SKJORTA. vit stärkskjorta (som bäres till frack). SD 1899, nr 54, s. 5.
-SKRÄDDARE. skrädderiarbetare som (uteslutande l. företrädesvis) sysselsättes med att sy frackar (l. frackkostymer). GHT 1896, nr 78 A, s. 4 (i annons).
-SKÖRT. KonstNyhMag. 4: 8 (1821).
-SLAG. = -UPPSLAG. Blanche Tafl. 359 (1845). Hellström Kusk. 21 (1910).
-UPPSLAG~02, äv. ~20. jfr -SLAG. På frackuppslaget prunkade en högröd kamelia. Benedictsson Eftersk. 43 (c. 1885).
Avledn.: -FRACKAD, p. adj.; i ssgn BEFRACKAD.

 

Spalt F 1273 band 8, 1925

Webbansvarig