Publicerad 1925   Lämna synpunkter
FOTOGRAFISK fot1ogra4fisk l. fωt1osv. (se FOTO-), adj.; adv. -T.
Etymologi
[jfr t. photographisch, eng. photographic, fr. photographique]
adj. till FOTOGRAF o. FOTOGRAFI. Fotografisk reproduktionsmetod. Fotografiskt papper, fotografisk plåt. Den fotografiska teknikens utveckling. Avbilda på fotografisk väg. Fotografisk utställning. Fotografiskt magasin, större fotografisk affär. Fotografisk tidskrift (utgiven sedan 1888). Den photographiska konsten. Daguerre VIII (1839). Lag angående rätt att återgifva fotografisk bild. SFS 1897, nr 46, s. 11. — jfr ASTRO-FOTOGRAFISK. — särsk. i jämförelse o. bildl. (jfr FOTOGRAFERA slutet o. FOTOGRAFI 1 slutet). Skildra, måla ngt med fotografisk skärpa. Fotografiskt trogen, noggrann. Sundén (1885). (Konsten är enl. Aristoteles) icke en slafvisk eller, som vi skulle säga, fotografisk (efterbildning av värkligheten). Nyblom i 3SAH 8: 244 (1893).

 

Spalt F 1272 band 8, 1925

Webbansvarig