Publicerad 1925   Lämna synpunkter
FOTOGRAFERA fot1ografe4ra l. fωt1osv. (se FOTO-), i Sveal. äv. -e3ra2, förr äv. FOTOGRAFIERA, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING; jfr FOTOGRAF, FOTOGRAFI.
Ordformer
(-era 1841 osv. -iera 18631894)
Etymologi
[jfr t. photographieren, fr. photographier, ävensom eng. photograph; se för övr. FOTOGRAFI]
taga en bild l. bilder enligt fotografisk metod; avbilda (ngn l. ngt) på fotografisk väg; taga en fotografi (av ngn l. ngt). Det är svårare att fotografera inomhus än i det fria. Låta fotografera sig. Konstnärlig fotografering. Fotografering i färger. SKN 1841, s. 95. Du måste i Stockholm låta fotografiera den sjuttiårige Grafström. Bremer Brev 4: 258 (1863). Det är möjligt att fotografera solspektrum. Dahlander Fock 301 (1875). — jfr FÄRG-, RÖNTGEN-, TELE-FOTOGRAFERA samt BLIXT-, BLIXTLJUS-, FRILUFTS-, LANDSKAPS-, MIKRO-, PORTRÄTT-, ÖGONBLICKS-FOTOGRAFERING m. fl. — bildl.; särsk. i fråga om litterärt l. konstnärligt alster o. d. som försöker att återgiva verkligheten så noggrant som möjligt. En del saker (i Flauberts Madame Bovary) synas endast fotografierade efter verkligheten. SvLitTidskr. 1868, s. 312. Dagens fotograferande vitterhet. Lundegård Ulla 207 (1894).
Ssgr: FOTOGRAFERINGS-KONST(EN). NF 3: 1435 (1880).
-METOD. UB 4: 613 (1873).

 

Spalt F 1270 band 8, 1925

Webbansvarig