Publicerad 1925   Lämna synpunkter
FOTOGRAM fot1ogram4 l. fωt1osv. (se FOTO-), n.; best. -met; pl. = (Sundén (1885; jämte -mer), 2UB 10: 365 (1907)) l. -mer ((Cavallin o.) Lysander 151 (1864), Ymer 1914, s. 79).
Etymologi
[jfr t. photogramm, eng. photogram; av FOTO- o. -GRAM]
(i fackspr.) fotografisk bild, fotografi. Tholander Ordl. (c. 1860). (Höjdsiffrorna för Östgrönland) hafva beräknats med ledning af fotogramm. Ymer 1900, s. 235. Fotogram af (solens) fläckspektra. VetAÅrsb. 1905, s. 142.
Ssgr (i fackspr.): FOTOGRAM-METER10040. apparat för mätning på fotografisk väg. —
-METRI 10104. (metod för) mätning (av terrängförhållanden, arkitekturföremål m. m.) på grundval av fotografiska avbildningar. NF (1881). Ymer 1913, s. 47.
-METRISK10040. adj. till -METER o. -METRI. Fotogrammetriska molnmätningar. Den fotogrammetriska kartläggningsmetodens tillförlitlighet. GHT 1896, nr 258, s. 1.

 

Spalt F 1272 band 8, 1925

Webbansvarig