Publicerad 1925   Lämna synpunkter
FOTOGEN fot1oʃe4n l. fωt1osv. (se FOTO-), r. l. n.; best. -en l. -et; pl. (i bet. av olika slags fotogen) -er.
Etymologi
[jfr t. o. eng. photogen, fr. photogène; av FOTO- o. gr. –γενής, adj., alstrande, till γεννάω, föda, alstra (jfr KÖN); jfr FOTO-GEN, adj.]
benämning på av blandningar av olika kolväten bestående oljor, använda i sht för belysnings- l. uppvärmningsändamål, lysolja; särsk. om renad bärgolja; jfr BENSIN, PETROLEUM. Rysk, amerikansk fotogen. Prima vattenklar fotogen. JernkA 1861, s. 237. Rektificerad stenkolsolja eller fotogén. SFS 1863, nr 66, s. 38. Lysoljor utgöras dels af diverse feta oljor, dels af destillationsprodukter (gasolja, fotogen) ur bergolja. PrHb. 1: 127 (1884). Varmt ljus strålade från fotogen och stearin i takkronan. Högberg Utböl. 1: 159 (1912).
Ssgr: FOTOGEN-BEHÅLLARE, r. l. m. särsk. å lampa o. d. —
-BELYSNING.
-BRÄNNARE, r. l. m. brännare på l. avsedd för fotogenlampa o. d. SDS 1894, nr 417, s. 3.
-CISTERN.
-FAT. jfr FAT 1. ArbB 248 (1887).
-FYR. Hjortens uddesfyr (har blivit) förändrad från olje- till fotogén-fyr. SFS 1871, nr 2, s. 19 (”16”). —
-GLÖDLJUS~02 l. ~20. i sht tekn. glödljus som alstras därigm att fotogen förgasas o. den bildade gasen förbrännes blandad med luft under upphettning av en fast kropp (glödkropp) till glödning. TT 1897, Allm. s. 332.
-KAMIN. kamin som eldas med fotogen. RegPatent 1890—94 (1895).
-KANNA. BoupptVäxiö 1869.
-KÖK. kokapparat som eldas med fotogen antingen på det sättet att fotogenen uppsuges ur behållaren medelst en veke o. förbrännes direkt l. också så att fotogenen först förgasas o. den sålunda bildade gasen förbrännes. BoupptVäxiö 1876. Köket, det var mest bara en skrubb med ett litet fotogenkök. Kjellin Troili 2: 60 (1917).
-LAMPA. En osande fotogenlampa. BoupptVäxiö 1864.
-MOTOR. tekn. motor som drives gm hastig förbränning l. explosion av en blandning av fotogengas o. luft. TLandtm. 1893, Annonsbl. nr 13, s. 1.
-OLJA. (numera föga br.) fotogen. SFS 1860, nr 51, s. 29. Konow (1887).
-TANK. fotogenbehållare å fartyg. VFl. 1912, s. 138.

 

Spalt F 1269 band 8, 1925

Webbansvarig